Ang Pinakamimithi – kwento m2m

Ang Pinakamimithi (by Ryson) When I was still a child I already knew that I am different from other guys. I do have attraction towards sa mga kalaro kong male. And now I’m 18 and a college student. I stand 5′ 8” tall and my height is already an advantage for me to become a good volleyball player in our school. Kung sa appearance ko lang ay hindi mo talaga masasabing ako ay hindi straight. Sa edad kung ito ay […]